.blag LDAA Internet PSHA – everyday is getting closer to a stack overflow…

29Nov/090

Alphabet check

Perfekt när man utvecklar något som har med text att göra, t.ex. en morsekodsöversättare.

Dump:

Flygande beckasiner söka hwila på mjuka tuvor.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Kommentarer (0) Trackbacks (0)

Ännu inga kommentarer


Leave a comment

(required)

Inga trackbacks ännu.